وقتي صدا و سيما از کانديداها مي پرسد: برنامه شما چيست بايد توضيح دهد، منظور از برنامه کدام است؟ چون برنامه را مي توان در يک کافي نت نشست و کپي فيس کرد! در صدو پنجاه سال مشروطه ايران و دويست سال رياست جمهوري امريکا و سيصد سال جمهوريت فرانسه همه برنامه ها شبيه هم بوده است. حتي در جمهوريت تخيلي افلاطون و ارسطو و ميکل آنژ و ديگران هم هيچ چيز تازه اي نمي توان يافت. زيرا جمهوريت افلاطوني هم نوشته امروز کافي نت ها است. چون آن موقع که کامپيوتر نبوده! کاغذ هم نبوده چاپخانه هم نبود و قلم و کاغذ و حروف اسان شده امروزي هم نبوده  باز در ايران خط ميخي و کتيبه سنگي يا لوح چوبي وجود داشت. ادامه مطلب.

برنامه ريزي بيل گيتس

برنامه ريزي يکساله

برنامه هايي براي رئيس جمهور آينده

کانديداي رياست جمهوري چه برنامه هايي بايد داشته باشد؟

بهترين برنامه براي کانديداها(کام ديده ها)

برنامه يعني چه؟

هم ,برنامه ,سال ,جمهوريت ,چون ,کافي ,کافي نت ,است چون ,چون آن ,ها است ,نت ها

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
تیم کیتز | طرح ها و اخبار لباس و پیراهن تیم ها golshaneryaad پیچک وکتور کتابخانه عمومی فردوسی سنندج هنر نو verst جغرافیای فرهنگی Cultural Geography neginwkavir Matthew's blog